تمامی محصولات

برگشت به لیست

UN-3120

قاشق بستنی فنر دار بزرگ

اسکوپ بستنی 3120، اسکوپ بستنی فنر دار استیل، مناسب برای تهیه اسکوپ های مساوی بستنی،پوره یا برنج، دارای تیغه برای جدا شدن بهتر مواد غذایی، دسته از جنس بهترین نوع پلاستیک

آشپزخانـه ای متمايـز 
با محصـولات یونيــک

اطلاعات تماس

ایمیل : info@uniqueco.co.uk

تلفن :

فکس :