تمامی محصولات

برگشت به لیست

UN-3180

کنسرو بازکن

کنسرو باز کن دسته رنگی، مناسب برای باز کردن درب کنسرو، قسمت جداگانه برای باز کردن درب نوشابه، پلاستیک در قسمت دسته برای کنترل بهتر، تیغه تیز مناسب برای باز کردن کنسرو، دسته پرداخت شده مات

آشپزخانـه ای متمايـز 
با محصـولات یونيــک

اطلاعات تماس

ایمیل : info@uniqueco.co.uk

تلفن :

فکس :