تمامی محصولات

برگشت به لیست

UN-7010

میزاطو پایه کوتاه

زیبا در طرحهای مختلف دارای روکش نسوز تولید شده از مواد درجه یک

آشپزخانـه ای متمايـز 
با محصـولات یونيــک

اطلاعات تماس

ایمیل : info@uniqueco.co.uk

تلفن :

فکس :