تمامی محصولات

برگشت به لیست

UN-7040

میزاطو پایه بلند - پریزدار

میز اطو پایه بلند7040، دارای روکش نسوز، دارای ابر بسیار مرغوب جهت اتو کشی بهتر، قابلیت تنظیم ده ارتفاع

آشپزخانـه ای متمايـز 
با محصـولات یونيــک

اطلاعات تماس

ایمیل : info@uniqueco.co.uk

تلفن :

فکس :