تمامی محصولات

برگشت به لیست

UN-1101

همزن استیل

هم زن دسته استیل1101، هم زن مناسب برای مایعات و جامدات، دارای حالت فنری برای مخلوط کردن راحت تر وسریع تر، دسته ی پرداخت شده ی مات

آشپزخانـه ای متمايـز 
با محصـولات یونيــک

اطلاعات تماس

ایمیل : info@uniqueco.co.uk

تلفن :

فکس :