تمامی محصولات

برگشت به لیست

UN-8025

بندرخت تمام استیل

بند رخت تمام استیل 8025 یونیک ، بیشترین بهر وری در کمترین فضا , کم جا و مقاوم , کلیه قطعات فلزی

آشپزخانـه ای متمايـز 
با محصـولات یونيــک

اطلاعات تماس

ایمیل : info@uniqueco.co.uk

تلفن :

فکس :