تمامی محصولات

برگشت به لیست

UN-1103

کنسرو بازکن استیل

کنسرو باز کن دسته استیل، مناسب برای باز کردن درب کنسرو، قسمت جداگانه برای باز کردن درب نوشابه، پلاستیک در قسمت دسته برای کنترل بهتر، تیغه تیز مناسب برای باز کردن کنسرو، دسته پرداخت شده مات

آشپزخانـه ای متمايـز 
با محصـولات یونيــک

اطلاعات تماس

ایمیل : info@uniqueco.co.uk

تلفن :

فکس :