تمامی محصولات

برگشت به لیست

UN-1981

فلاکس 0.5 لیتر استیل قلمی

طراحی زیبا رنگ ثابت نگهداری دمای مایعات تا 12 ساعت

آشپزخانـه ای متمايـز 
با محصـولات یونيــک

اطلاعات تماس

ایمیل : info@uniqueco.co.uk

تلفن :

فکس :