تمامی محصولات

برگشت به لیست

UN-1199

سیرکوب استیل 1199

سیر له کن دسته استیل 1199، سیر له کن استیل ، مناسب برای له کرد سیر و سایر مواد غذایی، دسته ساخته شده از استیل پرداخت شده مات

آشپزخانـه ای متمايـز 
با محصـولات یونيــک

اطلاعات تماس

ایمیل : info@uniqueco.co.uk

تلفن :

فکس :