تمامی محصولات

برگشت به لیست

UN-7060A

میزاطو ایستاده پریزدار

میز اطو پایه بلند 7060، یونیک، بایونیک، روکش نسوز، دارای مرغوب ترین نوع ابر برای اتو کشی بهتر، دارای 4 حالت ارتفاع

آشپزخانـه ای متمايـز 
با محصـولات یونيــک

اطلاعات تماس

ایمیل : info@uniqueco.co.uk

تلفن :

فکس :